Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Yhteisrekisterinpitäjät

Biodynaaminen yhdistys – Biodynaamiska föreningen ry
Y-tunnus 0201031-7
Osoite:
Uudenmaankatu 25,
00120 Helsinki

Osuuskunta Ehta Raha 
Y-tunnus 2512555-5
Osoite:
c/o Olga Ridal
Viertolan metsätie 25c  
03400 Vihti

Nuorten maa ry
Y-tunnus 3083786-4
Osoite:
Kivijärventie 300  
42700 KEURUU

info@humuskampanja.fi

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Humuskampanja -tiimi. Lisätietoja saat yhteisrekisterin ylläpitäjiltä osoitteesta info@humuskampanja.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus  
Humuskampanjan viestintäverkostorekisterissä on tietoja humuspiireihin ja Humus Symposiumeihin osallistujista ja muista maanparannuksen parissa toimivista toimijoista. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Kaikki rekisteriin lisätyt henkilötiedot ovat henkilön itsensä Humuskampanjalle antamia.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö  
Rekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka henkilö on itse antanut Humuskampanjan käytettäväksi. Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

nimi (pakollinen tieto)
sähköpostiosoite (pakollinen tieto)

Lisäksi humuskampanja.fi -sivustolla olevalla verkkolomakkeella kerätään sähköpostiosoitteita kampanjan sähköpostilistalle. Tätä rekisteriä säilytetään Mailchimp-palveluntarjoajan palvelimilla. Lomakkeen yhteydessä on linkki, josta voi lukea Mailchimp-palvelun tietosuojakäytännöt. Kerättyjä sähköpostiosoitteita käytetään vain humuskampanjan viestintään.

Tietojen säilytysaika
Humuskampanjan viestintäverkostorekisteri säilytetään pilvipalvelussa toistaiseksi. Mailchimp sähköpostilista-rekisteri säilytetään palveluntarjoajan palvelimella toistaiseksi.
 
Säännönmukaiset tietolähteet  
Tietoja kerätään suoraan henkilöiltä itseltään. Henkilöillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Osallistujarekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin eikä muille kolmansille osapuolille.

Henkilörekisteriä säilytetään Google Drive -palvelussa.

Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).


Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Viestintäverkostorekisterin käyttöoikeus on Humuskampanjan -tiimin jäsenillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Viestintäverkostoon osallistujien tiedot sis. nimet, s-postiosoitteet sekä mahdollisesti puhelinnumerot ovat kaikkien tiimiläisten luettavissa. Rekisterien tiedot säilytetään tietoturvallisesti.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 

Automaattinen päätöksenteko 
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostilla Humuskampanjalle osoitteeseen info@humuskampanja.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa yhteisrekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan sähköpostilla Humuskampanjalle osoitteeseen info@humuskampanja.fi.