Toimintamme

Humuskampanjan tarkoituksena on luoda kasvavaa yhteisöä, joka pitää huolta elävästä maasta ja ymmärtää miten humusta syntyy. Kampanjan perusarvot ovat rakkaus maahan ja yhteys toisiin ihmisiin. Luontosuhteen syventäminen ja yhdessä tekeminen on meille tärkeää.

Kampanja on käynnistetty vuonna 2020. Toiminnassa on mukana iloinen joukko maata rakastavia ihmisiä sekä Biodynaaminen yhdistys, Metsäelo ry, Osuuskunta Ehta Raha sekä Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry.

Humuskampanjan toiminnassa hyödynnetään mahdollisimman paljon piiritekniikkaa. Piiri on tapa, joka on ollut käytössä monissa luonnonkulttuureissa vuosituhansia. Se on luonnollinen tapa olla yhdessä. Kun ollaan piirimuodossa, kaikki näkevät toistensa kasvot eikä kukaan ole toisen yläpuolella. Piirimuotoinen toiminta on helppo omaksua ja se on luontevaa. Ensimmäistä kertaa mukana olevia autetaan lempeästi, eikä Humuskampanjassa muutenkaan oteta asioita liian vakavasti.

Piiritekniikalla pidetyissä kokoontumisissa ei ole puheenjohtajaa vaan kaikki ovat samanarvoisia. Perusperiaatteena on jokaisen tuleminen kuulluksi.

Piirissä puheenvuoro on sillä, jolla on puhekeppi (voi olla tietysti mikä tahansa esine, joka on yhdessä sovittu) ja silloin puhujalla on täysi rauha kertoa muille mitä ajattelee. Piirissä toisten puheita ei keskeytetä eikä kesken puheenvuoron kommentoida. Omalla vuorolla on täysi rauha ja mahdollisuus kertoa omat ajatuksensa toisille. Kun henkilö on puhunut, hän ojentaa puhekepin seuraavalle. Näin vuoro kiertää ja ymmärrys keskustelussa olevasta asiasta lisääntyy, samalla kasvaa ymmärrys toisista ja erilaisista näkökulmista. On hyvä mainita, että puhekepin voi aina siirtää eteenpäin, jos ei itse koe tarvetta puhua.

Piirin hyödyt ovat laajat. Piirissä myös yhteisön hiljaiset tulevat kuulluiksi ja keskustelut muodostuvat usein syvällisiksi. Jokaista puhujaa kunnioitetaan ja kaikkien näkemysten ilmaiseminen on luvallista. Erityisesti kuuntelutaidot kehittyvät tämän menetelmän avulla. Piirin jäsenet oppivat tuntemaan toisensa vahvemmin. Luottamus vahvistuu ja yhteisöllisyys lisääntyy. Kun yhteisön jäsenet luottavat toisiinsa ja on turvallinen ilmapiiri, opitaan puhumaan sydämestä.

Piiritekniikkaa voi käyttää ihan konkreettisten asioiden parissa, suunnittelussa tai yhteisen näkemyksen rakentamisessa. Usein piiri on kutsuttu koolle, jonkin asian vuoksi. Muita tapoja ovat ns. tunnepiirit, joissa kuunnellaan ja jaetaan omia tunteita pintaa syvemmältä. Tunnepiireissä syntyy usein voimakkaita kokemuksia ja luottamusta toisia kohtaan. Piiritekniikkaa voi käyttää myös kahdenkeskisissä keskusteluissa. Parikeskustelusta tai parikuuntelusta (co-counceling, supporting listening) on tullut kansainvälinen liike.

Zoom-ohjeet

Kampanjassa käytetään ilmaista zoom-videoneuvotteluohjelmaa. Videokokousten vuoksi toimintaan osallistuminen on mahdollista välimatkoista riippumatta. Zoom toimii sekä tietokoneella että älypuhelimella. Verkossa tapahtuvista tilaisuuksista lähetetään osallistujalle sähköpostilla linkki, josta pääsee mukaan. Jokaisessa tilaisuudessa on kampanjan puolesta fasilitaattori, joka antaa ohjeita ja huolehtii osallistujista. 

Mukaan kampanjan organisointiin! 

Kampanjan käytännön asioista päätetään viikoittain kokoontuvassa humuszoomissa. Keskustelua käydään tarvelähtöisesti ja päätökset tehdään yhdessä piiritekniikalla. Ota yhteyttä kampanjaan info@humuskampanja.fi, niin pääset mukaan ja kuulet lisää.

Vuosikello 2023

Täältä voi ladata kuvan isompana.